top of page

Programma

streepje

Wij bieden Buurtverbinders een platform waar ze andere Buurtverbinders kunnen ontmoeten, praktische ondersteuning krijgen bij de uitvoering van hun activiteiten, en waar ze terecht kunnen bij persoonlijke vragen. Denk aan een themasessie over het oprichten van een stichting, en individuele hulp bij financiële aanvragen.

 

Zo zorgen we ervoor dat Buurtverbinders meer plezier ervaren in wat ze doen, zich gehoord en gezien voelen, hun activiteiten duurzamer worden en meer mensen bereiken, én er meer sociale cohesie en veiligheid ontstaat in de wijk.”

John
Nouny
Nadia
Marijke
  • 1 op 1 contact: individuele gesprekken waarin vragen van de Buurtverbinders centraal staan

  • Dagen van Aandacht 

  • Voedseloverleg 

  • Netwerkondersteuning (op buurtniveau) 

  • Kleine Netwerkbijeenkomsten 

Activiteiten

rondje wit
BVB logo
rondje wit

Samen bouwen we aan sterke buurten.

Ons verhaal

Het Buurtverbindersprogramma is ontstaan in Corona tijd, toen Buurtverbinders (die vaak al veel activiteiten in hun buurten organiseerden) zich opeens voor een enorme opgave gesteld zagen, omdat veel van hun buren te weinig te eten hadden. Mensen in kwetsbare posities kwamen in de problemen toen, door de lockdowns, in één keer veel (zwart) werk wegviel. Er was daarnaast ook veel voedsel óver, en de contacten met de buurt lagen er al.

 

De vraag aan stichting Hart voor Noord was om te helpen met de logistiek: overleg over de verdeling van goederen, de aanschaf van een bus, locaties om vanuit te werken, hoe goederen op te slaan, enzovoort. Uit deze hulpvragen is het Voedseloverleg ontstaan: een terugkerend overleg van Buurtverbinders die voedsel uitdelen in hun buurt. Uit het Voedseloverleg is het Buurtverbinders project gegroeid, om buurtbewoners met dit soort initiatieven en ideeën meer structureel te ondersteunen in wat ze nodig hebben.

Jeanette de Waard & Annerieke Bakker, opbouwwerkers Stichting Hart voor Noord

bottom of page